top of page

GOD SOMMER ALLE MEDLEMMER

Oppdatert: 15. feb. 2022

Dette har vært en spesiell vår for alle. Koronaen førte til at vi måtte avlyse nettverkssamlingen vi hadde planlagt i Kiruna i mars og alle øvrige aktiviteter.


Det vi i midlertid har gjort i perioden er å engasjere en ny prosjektleder. Hun heter Mari Nilsen og jobber til daglig i Prosjekteriet AS i Tromsø. Hun har omfattende erfaring innen prosjektledelse og prosjektgjennomføring, blant annet fra planlegging og gjennomføring av Agenda Nord-Norge konferansen, samt som seniorrådgiver på VINN i Narvik. Mari var også en av pådriverne bak Arctic Maintenance and Conveyer konferansen i regi av Vedlikeholdsnettverk Nord i 2017.


Fremover så jobber vi med planlegging av fagdag, nettverkssamling og formalisere etableringen av Vedlikeholdsnettverk Nord og samarbeidet med Norsk Forening for Vedlikehold. Vi vil presentere dette på fagdagen. Vi jobber også med å få på plass en ny nettside. Ny adresse for denne blir www.vedlikeholdsnettverknord.no. 


Styringsgruppen møtes igjen 22. september. En riktig god sommer ønskes alle medlemmer!


Fagdag

Vi vet ikke hvordan situasjonen er i november så vi legger opp til en fagdag torsdag 5. november som blir en kombinasjon av en fysisk og digital møteplass. Vi kommer nærmere tilbake til dette utover høsten.


Nettverkssamling

17. - 18. februar 2021 håper vi at alle kan møtes igjen til nettverkssamling. Denne gang i Bodø. Vi legger opp til program fra lunsj til lunsj. Som vanlig vil vi inkludere et bedriftsbesøk. Vi kommer med mer informasjon etter hvert.
13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page