top of page

MEDLEMMER

ABB.jpg

ABB

ABB-gruppen - ledende digitale teknologier for industrien

Elkem.jpg

Elkem Salten

Elkem er leverandør av silisiumbaserte materialer

Haneseth.jpg

Haneseth

Haneseth leverer elektro, auto-masjon, sikkerhet, VVS, høyspent

Invis.jpg

INVIS

INVIS har spesialisert seg på 3D-laserskanning og industrimåling

Maintech.jpg

MainTech

MainTech finner nye og bedre løsninger for kundenes behov og utfordringer

Mo Fjernvarme.jpg

Mo Fjernvarme

Mo Fjernvarme leverer miljøvennlig varme

Norcem.jpg

Norcem

Norcem produserer og

markedsfører sement

Ofoten mek.jpg

Ofoten Mek

Ofoten Mek produserer og

monterer stålbæresystemer

Siemens.jpg

Siemens

Siemens jobber for å elektrifisere veden

Statkraft.jpg

Statkraft

Statkraft produserer fornybar

energi

UiT.jpg

UiT

UiT Norges arktiske universitet

Alcoa.jpg

Alcoa Mosjøen

Alcoa Norge leverer kvalitetsprodukter i aluminium

Franzefoss.jpg

Franzefoss

Franzefoss Minerals leverer kalk til både miljø - og industrimarkeder

Helgelandsbase.jpg

Helgelandsbase

Helgelandsbase utfører basetjenester til oljeselskaper som opererer i Norskehavet

Lofotprodukt.jpg

Lofotprodukt

Lofotprodukt produserer sjømat

Uten navn-1.jpg

MLM Utvikling

Konsulentbyrå som kan sette sammen de beste løsninger for bedriftens transportbehov

Nexans.jpg

Nexans

Nexans leverer kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler

Norwegian crystals.jpg

Norwegian Crystals

Norwegian Crystals produserer wafere til solcelleproduksjon

Sibelco.jpg

Sibelco

Sibelco er et gruveselskap som utvinner mineraler

Skarvik.jpg

Skarvik

Skarvik driver service for fiske- og fraktflåten kystvakten, fergerederier 

Bamek.jpg

Bamek

BAMEK er et moderne mekaniskverksted i Ballangen

Finnfjord.jpg

Finnfjord

Finnfjord produserer energieffektiv og miljøvennlig ferrosilisium

Heinzmann.jpg

Heinzmann

Heinzmann Automation tilbyr løsninger for elektronikk, auto-masjon og kontrollsystemer

LKABjpg.jpg

LKAB

LKAB er leverandør av foredlede jernmalmsprodukter

Miras.jpg

Miras Solutions

Miras Solution utfører

engineering, vedlikehold og industrielle tjenester

Momek.jpg

Momek

Momek leverer en stor variasjon

av tjenester og produkter til industrien

Namek.jpg

Namek

Namek er en mekanisk verkstedbedrift lokalisert ved

Narvik Havn

Saltvik Mek.jpg

Saltvik Mekaniske

Saltvik Mek er et verksted lokalisert i Bjerkvik

Sintef.jpg

Sintef

Sintef er et uavhengig forskningsinstitutt

Teknor.jpg

Teknor

Teknor leverer vedlikehold på elektriske maskiner, styring og tilhørende utstyr

Yara.jpg

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord er en mineralgjødselfabrikk

Bilfinger.jpg

Bilfinger

Bilfinger leverer prosjekter, vedlikehold og service

Funn.jpg

Funn

Funn leverer datatjenester, systemsalg og systemutvikling

Helgeland Kraft.jpg

Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og leverer nett og strøm

Lofoten Hydraulikk.jpg

Lofoten Hydraulikk

Lofoten Hydraulikk produserer hydraulisk dekksutstyr for kyst- og havfiskeflåten

Mosjøen_industriterminal.jpg

Mit

Mosjøen Industriterminal tilbyr transporttjenester samt lossing og lasting av gods ved Mosjøen havn

MOWI.jpg

MOWI

MOWI produserer sjømat

Nordkraft.jpg

Nordkraft

Nordkraft er et energikonsern

Rana gruber.jpg

Rana Gruber

Rana Gruber utvinner jernmalm

Sintef Narvik.jpg

Sintef Narvik

Sintef Narvik tilbyr høyteknologisk forskning

Testpartner.jpg

Testpartner

Testpartner er et inspeksjonsselskap og servicebedrift for industrien 

bottom of page