top of page

MEDLEMSFORDELER

Nettverkssamlinger

Vedlikeholdsnettverk Nord samler nordnorsk industri, leverandører, forskning og utdanningsmiljøer innen industrivedlikehold til årlige nettverkssamlinger.

 

Fagsamlinger

Vedlikeholdsnettverk Nord gjennomfører fagsamlinger med konkrete og aktuelle tema relevant for medlemmer.

 

Bedriftsbesøk og erfaringsutvekslinger

I fellesskap besøker vi bedrifter og industri som har lyktes på innovative områder innenfor vedlikehold. Det legges vekt på beste praksis og erfaringsutveksling.

 

Kurs

Vedlikeholdsnettverk Nord tilrettelegger for fagkurs innen relevante områder etter medlemmenes ønske.

 

Digitalisering

I samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, Luleå Tekniske Universitet og flere industribedrifter i Norge og Sverige, arbeider vi med konkrete samarbeidsprosjekt innen digitalisering og innovativ teknologi innenfor vedlikehold.

 

Samarbeid Nord-Norge – Nord-Sverige innen vedlikehold

Gjennom samarbeidsavtaler innenfor forskning og utvikling knytter vi industrien og FoU miljøene tettere sammen gjennom en rekke aktiviteter i fellesskap.

 

Idébank

Idébanken er et samarbeid mellom nordnorsk og nordsvensk industri, Luleå Tekniske Universitet, UiT Norges Arktiske Universitet, CMIS og Vedlikeholdsnettverk Nord. Gjennom idébanken får industrien tilgang til relevante prosjekter, forskningsresultater og kompetanse som kan resultere i felles finansierte prosjekter.

bottom of page