top of page

BLI MEDLEM

Vedlikeholdsnettverk Nord gjennomfører en rekke aktiviteter, prosjekter, fagsamlinger og kurs for våre medlemmer.

 

Du være være enten bedrifts- eller personlig medlem. Medlemmene representerer et tverrsnitt av norsk industri og forvaltning. Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et sterkt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt, medlemsinformasjon, tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet til å vøre impulsgiver til forbedringer og nytenking.

 

Som medlem får du

 • Rabatt på kurs, seminarer og konferanser som arrangeres av Norsk Forening for Vedlikehold og Vedlikeholdsnettverk Nord

 • Rabatt på rapporter utgitt av Norsk Forening for Vedlikehold

 • Medlemsmøter og workshops

 • Tilgang til standarder, temahefter og faglitteratur

 • Tilgang på prosjektresultater og faglige nettverk

 • Bistand i faglige spørsmål

 • Tidsskrift – Maintworld

 

Utbytte for medlemmer

 • Nyttige erfaringer

 • Økt fagkompetanse

 • Gode praktiske metoder og løsninger

 • Stor ekstern kontaktflate

 

Dette vil gi økt verdiskaping i medlemsbedriftene. Ved å delta i nettverket er medlemmene med på å påvirke rammebetingelsene og utviklingen i industrien og i fagmiljøene for produksjon og vedlikehold.

 

Medlemskontingent 2022

 • Bedriftsmedlemskap kr 5.700,- per år

 • Personlig medlem kr 1.550,- pr år

 • Pensjonistmedlem kr 310,- per år

 • Studentmedlem kr 0,- per år

bottom of page