top of page

OM OSS

Vedlikeholdsnettverk Nord er en samarbeidsarena mellom industri, leverandører, forskning og utdanning i Nord-Norge med fokus på innovasjon, kompetanseheving og samarbeid.

 

Målsetningen er å skape relasjoner, vekst og utvikling innen industrivedlikehold, bidra til økt driftssikkerhet og ivaretakelse av lokal kompetanse.

Vedlikeholdsnettverk Nord er både for private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner med interesse innenfor industrivedlikehold for personer med interesse og kompetanse innenfor industrivedlikehold.

Vedlikeholdsnettverk Nord har et etablert samarbeid med Norsk Forening for Vedlikehold og industrien i Nord-Sverige gjennom CMIS under Luleå Tekniske Universitet.

Vedlikeholdsnettverk Nord er finansiert av Innovasjon Norge Nordland.

bottom of page